Gårdagen på Siljansfors

Igår var Christer Karlsson, Försöksparkschef, vår guide och visade oss runt på de olika försöken och berättade om vad för olika projekt de hade.
Första ytan var en fullskiktad skog som det utövade blädningsskogsbruk i. Drivningen är kanske inte den billigaste men det plockade ut ca 60m3/ha vart tionde år med ett medelträd på ca 1m3 och fick aldrig ett kalhygge. Detta är ett produktionssätt som flera kommuner anammat för att inte få hyggen på som invånarna kan anse vara fula. Frågan är om en fullskiktad skog är de vill ha?
Denna basväg är 4,6m bred men gjord med "linjal" vilket ger en uppfattningen om att den är bredare. Detta ger inga stormskador och man behöver aldrig röra kanten igen när det kommer större skördare och skotare vilket ger en stormfastare skog.
 
Vilket trädslag växer bäst?
Vi kom på eftermiddagen ut i ett försök där det planterat Rysk Lärk, Europeisk Lärk, Gran, Tall och Björk för att se vad som växter bäst.
Alla träd är panterade mellan 1964 och 1966

Siljansfors

Igår hade vi kursintroduktion i beståndsvårt som är en påbyggnad på bestånd föryngring. 
Nu är vi i Siljansfors och ska imorgon kolla på SLU:s försökspark. Idag kommer vi att själva använda för att kolla på olika lämningar som finns på Skogens pärlor.
 

En till i klassen

Idag har vi varit i en av Sveaskogs Ekoparker och kollat på olika skötselåtgärder för att gynna hotade arter och skapa livsmiljöer för dem. 
 
Kändes som hemma! Jämn och fin yta så att man inte snubblar. Skämt åsido, jag tycker det är bra att man gör skogen tillgänglig för alla. Det är en miljö som ger en tid att tänka finna ro och gå ned i varv. Detta område är ett försök att återskapa Ädellövskog på bördig mark, granen hinner här inte med om man inte planterar den och håller bort lövet.
Tyvärr verkar det som om många av askarna dör på grund av askskottsjukan. 
 
Lunch och tid att möta klassens senaste tillskott Folke!
Det är Erik Axelsson i klassen som är nybliven hundägare.
 
Efter lunch var vi på ett brandfällt där vi diskuterade branddynamik, igen.