Igår, dag fem!

Södra fick hålla i undervisningen, Det pratade om problematiken kring föryngring med plantering, frost och viltbete. Södra bjöd också på lunch innan vi åkte ut i fält och fika under dagen.
Det är så höga viltstammar och lite tall att det börjat äta gran som står längst mer på preferenslistan över foder för att överleva.
 
Går igenom vad Södra har för krav på sina entreprenörer för att det ska räknas som en godkänd plantering. Vi fick sedan inventera och säga vad vi tyckte, här skulle vi bortse från bete och fokusera på planteringspunkt. Vi fick Provytespö för att inventera med som vi sedermera fick behålla, Tack Södra!
Det var lycka föryngring på platsen även om det kan ha varit riggat att vi åkte just dit.
 
Innan avverkning var det här TGL 541 men nu är det om man är snäll 181. Man försökte få upp tall igen men den har betats så hårt att det inte blir träd av dem utan buskar.
Hittade nyckläckta fågelungar i en gran när vi inventerade.
 
Ett experiment som gjordes i Furudal talar sitt tydliga språk om det är något problem med viltbete. Detta sätter många i en svår sits då det är många som är både markägare och jägare. Men en siffra som fick mig att haja till var att snittpriset för att arrendera mark är ca 100 kr/ha medans skogen producerar ca 1000 kr/ha detta är siffror som det flesta nog inte tänker på.
 

Torsdag = dag 4

Här har vi schemat för dagen på Ekebo som är en av Skogforsks anläggningar.
 
Olika gener ger olika förutsättningar. Här är det olika raderna genetiskt lika med varandra, det var lätt att se i fält att det fans stora variationer. Gula band var i särklass bäst med jämna, raka stammar.
 
Ekebo gjorde ympar för att producera det bästa träden i högre skala. Det gjorde dok att det såg ut som skit, men deras genetiska arvsanlag var bra.
Alla dessa anses vara "plusträd" genetiskt bättre än medel.
 
Man hade kontrollerad pollinering i växthus för att det inte skulle komma in gener utifrån.
Ekebo 4 som idag är den björk som används vid plantering i södra Sverige.
 
Fick se när det ympade ihop plantor.
 
Fick också ett föredrag om föryngring, med snytbaggeproblematiken och vikten av markberedning mm.
 
Lövträdsförädlingen handlade mycket om vad man skulle tänka på om man valde mellan Hybridasp och poppel eller om man till och med ville satsa på björk.
 

Grillfest!

Onsdagskvällen var grillkväll, Viktor A med hjälp av Linnéa och Ludvig anordnade en trevlig kväll med mat och dryck. Senare hälsade vi även på Jägmästarstudenterna och umgicks med dem.