Vindelns försökspark

Idag blev en mer forskningsinriktad dag med personal från SLU som berättade om var det gör i Vindeln.
 
Ett av försöken vi kolla på var ett trädslagsförsök där olika trädslag fick växa med samma förutsättningar. Detta blir lite problematiskt då till exempel contortatall kan växa mycket tätare än björk innan den hämmas.
I detta experiment som i så många andra är det contorta och lärk som växer bäst. Problemet är att det inte finns någon självklar avsättning för något av trädslagen idag.
 
Vi kollade också på gödslad gran som kunde med rätt giva ha en löpande tillväxt på över 20 m3/ha och år. Detta är på grund av att norrlandsskog lider av ett konstant kväveunderskott. Försöken hade gjorts i Asa också men där är det i större utsträckning vattnet som är en begränsande på försommaren och gödslingen hade inte haft samma effekt. I Småland växer även skogen generellt fortare och även det gör att effekten inte blir lika markant.
 
Nu blir det gemensam middag i Lycksele och sen får vi se var kvällen tar vägen.

Kvällsbesök på museum

Nu under kvällen har vi varit på Lycksele Skogsmuseum. Det kommer nu en bildserie från museet då jag inte orkar kommentera allt jag tagit kort på. Men skriv gärna en kommentar om det är något som fångar ert intresse.
 

Dag två i Norrland

Idag är det Holmen som varit värd och som representant var David Rönnblom som är mycket kunnig inom skogsbränning eller markbränning som han tyckte var en mer korrekt benämning då det är branden på marken som driver branden i träden. Dagen handlade om både hyggesbränning i mer produktionsinriktat syfte och naturvårdsbränning med naturvårdshöjande effekt som främsta syfte.
David började dagen med att gå igenom grunderna i ett skogsbrandsförlopp för att ge oss en förståelse för varför branden sprider sig som den gör. Detta ger en även möjligheten att förutse och planera för att minimera riskerna vid aktiv bränning.
 
En kombinerar hygges- och narurvårdsbränning.
 
Att ha en tydlig gräns där inte elden kan fortsätta är av yttersta vikt för att inte få en oönskad spridning.
 
Vi fick under eftermiddagen se på en bränning som var gjord under sommaren. Det skapar helt nya förutsättningar för liv och ger tallen en fortsatt dominans i en skog som annars hade blivit gran på sikt.