Först kursen avklarad.

Nu är första kursen avklarad, ekologi 3. Vi började med att lära oss om kulturmiljöhänsyn. Vi fick börja med att kolla på olika lämningar och sen avslutade vi den veckan med att planera hänsyn i områden med mycket lämningar. Sen har vi varit iväg och kolla på mycket signalarter och fått lära oss hur vi ska sköta bestånd med höga naturvärden, och framförallt lära oss se vilka bestånd de höga naturvärdena finns. 
 
Vi avslutade den sista kursen med en vanlig tenta och en tenta i fält.
 
Nästa kurs är beståndsvård, då ska vi bland annat ut på norra resan!
 
 

Södra resan och sommarledigt!

Den 23/5-27/5 så var vi på "Södra resan". Vi besökte Asa försökspark, Trolleholms gods, Trolle Ljungby, Christine hof/Högesta, Stenshuvud nationalpark och avslutade på Södras fastighet i Fågelfors.
 
Asa:
Här började vi med en liten genomgång där chefen på försöksparken berättade lite allmänt om försöksparken, både historia och nutid.
 
Sen satte vi oss i bussarna och rullade ut i skogen där vi skulle titta på viltskador och bland annat få se skillnaden på hägnat och ohägnat. Vi fick även se siffror på viltstammars utveckling genom åren och diskutera oraker till detta. Vi diskuterade också vad man kan göra för åtgärder för att hindra betning.
 
När vi var färdiga med viltskadorna så fick vi veta mer om snytbaggen. Vi fick se vilka stora skillnader markberedningen gör när det gäller snytbaggeskador, vi diskuterade även fördelar och nackdelar med olika markberedningsmetoder. 
 
Efter lunch så åkte vi och kollade i ett hägn där de planterat douglas och diskuterade även fördelar och nackdelar med Douglas och vilka plantor som funkar bäst i vårt klimat.
 
Trolleholm:
Här fick vi träffa Esben Möller Madsen. Först fick vi lära oss lite allmänt om Trolleholm som tillexempel arealer, historia och framtida mål.
 
Sen började vi med att titta på ekbestånd, både lite äldre och lite yngre bestånd. Bland annat ett ganska intressant yngre bestånd där man satt speciella granar (som underbestånd till ekarna) som man klipper grenar från som man sedan säljer och på så sätt kan få ekonomi i det tidigare.
 
Vi kollade även på kustgranar, och det var nog ett av de mäktigaste barrbestånden jag sett. De hade fått en enorm produktion på dom. Vi fick även se fina lärkar och douglasgranar och avlsutade med att titta på hybridaspar.
 
Trolle Ljungby:
Här började vi med att stanna till i ett bestånd med enorma bokar. Där vi fick höra lite historia om Trolle Ljungby. Sen åkte vi runt och kollade på en hel del olika bokbestånd som var i olika stadier i sin utveckling. Men grunden var att vi skulle lära oss hur Trolle Ljungby modellen går till. Här avslutade vi sedan med att kolla på några enorma träd. (kommer på bild)
 
Christinehof/Högesta:
Här kollade vi först på ett ekbestånd där man nyligen hade varit och gallrat och där diskuterade vi lite vad vi tyckte om deras gallring. Sedan åkte vi och kollade på en föryngring, där det så småningom skulle komma ek, men för tillfället fanns det lite utav allt möjligt där. Vi åkte sedan vidare och kollade på ett ställe där de satt douglas och lärk och jämförde även planteringarna med ett hägn som stod precis jämte.
 
Stenshuvud:
När vi var färdiga på Christinehof så åkte vi till Stenshuvud nationalpark. Där fick vi utöver att njuta av den fina utsikten, en väldigt rolig och intressant guidning i nationalparken.
 
Fågelfors:
Här diskuterade vi hotet mot tallen här i södra Sverige. Vi fick se siffor som visade hur mycket tallen hade minskat de senaste åren. Vi diskuterade vad man kan göra. Är det bara högra avksjutningar som hjälper? Eller kanske spruta mer? Möjligtvis tillåta Contorta även här? När man fick se siffrorna där man jämför tallandelen då och nu så förstår man att något måste göras.
 
Vi vill från klassen tacka alla som hjälpte till och ställde upp under den här mycket intressanta resan!
 
Nu har vi redan gått hälften av utbildningen och är hemma och laddar upp batterierna för den andra hälften som är kvar. Glad sommar!
 
// Mvh STP 15/17
 
 
 
 

Uppdatering!

Sedan senaste uppdateringen har mycket hänt!
 
Vi har varit på forskarresa där vi besökt bland annat ekolsundsslott, Skogsforsk och SLU. På Ekolsundsslott fick vi se många lite annorlunda trädslag i deras arboretum. Bland annat några riktigt stora granar. På skogforsk fick vi lära oss lite om hur dom arbetar och även lite grundligt om vägar och hur dom är uppbyggda. På SLU fick vi lyssna på 2 intressanta föreläsningar. Vi besökte även några ställen till som tillexempel Grimsö, där vi fick en heldag med många intressanta föreläsningar, speciellt för oss som är jägare.
 
Vi har även varit ute och besökt några maskinlag för att få en bättre inblick i hur dom arbetar och vad vi ska tänka på i framtiden för att göra ett så bra arbete som möjligt.
 
Vi har även fått lära oss mer om vägar av Väg-Anders. 
 
Förra veckan besökte vi en plantskola, men vi hann också med en dag där vi kollade på ädellövsskog!
 
Vi har även hunnit med en städdag och nästa vecka ska vi på "södraresan". Där vi ska få besöka Asa-försökspark, Trolle-ljungby och många andra intressanta ställen. Men det får vi återkomma om efter resan.
 
Här kommer lite bilder från våren: