Kvällsbesök på museum

Nu under kvällen har vi varit på Lycksele Skogsmuseum. Det kommer nu en bildserie från museet då jag inte orkar kommentera allt jag tagit kort på. Men skriv gärna en kommentar om det är något som fångar ert intresse.
 

Dag två i Norrland

Idag är det Holmen som varit värd och som representant var David Rönnblom som är mycket kunnig inom skogsbränning eller markbränning som han tyckte var en mer korrekt benämning då det är branden på marken som driver branden i träden. Dagen handlade om både hyggesbränning i mer produktionsinriktat syfte och naturvårdsbränning med naturvårdshöjande effekt som främsta syfte.
David började dagen med att gå igenom grunderna i ett skogsbrandsförlopp för att ge oss en förståelse för varför branden sprider sig som den gör. Detta ger en även möjligheten att förutse och planera för att minimera riskerna vid aktiv bränning.
 
En kombinerar hygges- och narurvårdsbränning.
 
Att ha en tydlig gräns där inte elden kan fortsätta är av yttersta vikt för att inte få en oönskad spridning.
 
Vi fick under eftermiddagen se på en bränning som var gjord under sommaren. Det skapar helt nya förutsättningar för liv och ger tallen en fortsatt dominans i en skog som annars hade blivit gran på sikt.  

Sammanfattning av första dagen

SCA,Svenska Cellulosa Aktiebolaget, har idag varit representerade av Tobias Andersson som talat allmänt om företaget och i synnerhet om Contortatallen. Han prata både om framtiden och i nutid och hur man skall sköta skogen för att lyckas. Det gjordes många misstag på 70- och 80-talet när man införde contorta som man idag får lida av t.ex. paper-pot, fel proveniens och dåliga förband vid plantering. Detta har man än mer fått känna av när det nu har blåst och vi har på eftermiddagen varit ute och kollat på bestånd där upp mot 50% av volymen blåst omkull i 30-35 år gammal skog. 
Det fanns endel brända stubbar som påvisar att det en gång i tiden varit ett mer brand frekvent områden med högre naturvärden. Detta är inget jag tycker man kan beskylla dagens skogsindustri med dock.
Som avslutning var vi på ett hygge som blivit av vindfällen och den kvarvarande skogen inte kunde ta tillvara på markens förmåga att producera virke. Vi diskuterade fram och tillbaka om tänkbara föryngrings alternativ och hur man skall få upp skog uran att drabbas lika hårt i framtiden med tanke på att det på sikt inte verkar som att det kommer sluta blåsa utan att tendenserna tyder på fler och starkare stormar.
 
Vi tackar Tobias och SCA för en mycket intressant dag och hoppas på att resterande vecka håller lika högt nivå!