Ledarskap

Nu är kursen slut och det blir en lugn helg för oss alla, eller inte för Emil F som kommer köra Vasaloppet, kommer en fördjupning senare. Vi andra tar helg och vilar upp oss inför västa kurs, Skogsteknik och logistik.
 

Sista övningen

Nu har vi sista lektionen innan provet imorgon. Som sista övning fick vi ha på oss glasögon med olika färg för att illustrera hur vi kan uppfatta samma sakar olika sätt beroende på hur vi är som människor, vad vi har för värderingar och vad vi har upplevt.
 

Redovisning på Ledarskapsgrupparbetena

Nu har vi alla grupper redovisat hur olika syner på ledarskap ger olika handlingar och utfall. Vi har behandlat fyra olika synsätt:
Strukturella perspektivet - Hur ett företag är uppbyggt för att producera maximalt mot ett mål.
HR-perspektivet - Att se personal som en resurs och investering, inte en kostnad.
Politiska perspektivet - Handlar om att fördela knappa resurser och få sin del av kakan.
Symboliska perspektivet - Att handlingar har ett högre värde och tyngden finns i symboler eller ord. t.ex. Volvo eller Hitler.
Jeanette som framför sin del av redovisningen för klassen.