tentamen och ny kurs start.


Denna vecka inleddes med tentamen i ekonomi 2 och ny kurs start i skolig planerin