Hård dag fin solnedgång

Idag har vi behövt tänka mycket, först blev vi indelade i grupper om tre för att redovisa olika industriprocesser sen kom en föreläsare från Vänerbränsle AB som talade om biobränsle. Nu sitter vi här igen med våra egna industrier att förklara samtidigt som vi inte själva kan dem... Men vi har till på tisdag att komma på det, så de kommer vi klara galant alla i klassen, för så bra är vi!
 
Men det är en fin solnedgång i varje fall.