Sammanfattning av första dagen

SCA,Svenska Cellulosa Aktiebolaget, har idag varit representerade av Tobias Andersson som talat allmänt om företaget och i synnerhet om Contortatallen. Han prata både om framtiden och i nutid och hur man skall sköta skogen för att lyckas. Det gjordes många misstag på 70- och 80-talet när man införde contorta som man idag får lida av t.ex. paper-pot, fel proveniens och dåliga förband vid plantering. Detta har man än mer fått känna av när det nu har blåst och vi har på eftermiddagen varit ute och kollat på bestånd där upp mot 50% av volymen blåst omkull i 30-35 år gammal skog. 
Det fanns endel brända stubbar som påvisar att det en gång i tiden varit ett mer brand frekvent områden med högre naturvärden. Detta är inget jag tycker man kan beskylla dagens skogsindustri med dock.
Som avslutning var vi på ett hygge som blivit av vindfällen och den kvarvarande skogen inte kunde ta tillvara på markens förmåga att producera virke. Vi diskuterade fram och tillbaka om tänkbara föryngrings alternativ och hur man skall få upp skog uran att drabbas lika hårt i framtiden med tanke på att det på sikt inte verkar som att det kommer sluta blåsa utan att tendenserna tyder på fler och starkare stormar.
 
Vi tackar Tobias och SCA för en mycket intressant dag och hoppas på att resterande vecka håller lika högt nivå!