Södra resan och sommarledigt!

Den 23/5-27/5 så var vi på "Södra resan". Vi besökte Asa försökspark, Trolleholms gods, Trolle Ljungby, Christine hof/Högesta, Stenshuvud nationalpark och avslutade på Södras fastighet i Fågelfors.
 
Asa:
Här började vi med en liten genomgång där chefen på försöksparken berättade lite allmänt om försöksparken, både historia och nutid.
 
Sen satte vi oss i bussarna och rullade ut i skogen där vi skulle titta på viltskador och bland annat få se skillnaden på hägnat och ohägnat. Vi fick även se siffror på viltstammars utveckling genom åren och diskutera oraker till detta. Vi diskuterade också vad man kan göra för åtgärder för att hindra betning.
 
När vi var färdiga med viltskadorna så fick vi veta mer om snytbaggen. Vi fick se vilka stora skillnader markberedningen gör när det gäller snytbaggeskador, vi diskuterade även fördelar och nackdelar med olika markberedningsmetoder. 
 
Efter lunch så åkte vi och kollade i ett hägn där de planterat douglas och diskuterade även fördelar och nackdelar med Douglas och vilka plantor som funkar bäst i vårt klimat.
 
Trolleholm:
Här fick vi träffa Esben Möller Madsen. Först fick vi lära oss lite allmänt om Trolleholm som tillexempel arealer, historia och framtida mål.
 
Sen började vi med att titta på ekbestånd, både lite äldre och lite yngre bestånd. Bland annat ett ganska intressant yngre bestånd där man satt speciella granar (som underbestånd till ekarna) som man klipper grenar från som man sedan säljer och på så sätt kan få ekonomi i det tidigare.
 
Vi kollade även på kustgranar, och det var nog ett av de mäktigaste barrbestånden jag sett. De hade fått en enorm produktion på dom. Vi fick även se fina lärkar och douglasgranar och avlsutade med att titta på hybridaspar.
 
Trolle Ljungby:
Här började vi med att stanna till i ett bestånd med enorma bokar. Där vi fick höra lite historia om Trolle Ljungby. Sen åkte vi runt och kollade på en hel del olika bokbestånd som var i olika stadier i sin utveckling. Men grunden var att vi skulle lära oss hur Trolle Ljungby modellen går till. Här avslutade vi sedan med att kolla på några enorma träd. (kommer på bild)
 
Christinehof/Högesta:
Här kollade vi först på ett ekbestånd där man nyligen hade varit och gallrat och där diskuterade vi lite vad vi tyckte om deras gallring. Sedan åkte vi och kollade på en föryngring, där det så småningom skulle komma ek, men för tillfället fanns det lite utav allt möjligt där. Vi åkte sedan vidare och kollade på ett ställe där de satt douglas och lärk och jämförde även planteringarna med ett hägn som stod precis jämte.
 
Stenshuvud:
När vi var färdiga på Christinehof så åkte vi till Stenshuvud nationalpark. Där fick vi utöver att njuta av den fina utsikten, en väldigt rolig och intressant guidning i nationalparken.
 
Fågelfors:
Här diskuterade vi hotet mot tallen här i södra Sverige. Vi fick se siffor som visade hur mycket tallen hade minskat de senaste åren. Vi diskuterade vad man kan göra. Är det bara högra avksjutningar som hjälper? Eller kanske spruta mer? Möjligtvis tillåta Contorta även här? När man fick se siffrorna där man jämför tallandelen då och nu så förstår man att något måste göras.
 
Vi vill från klassen tacka alla som hjälpte till och ställde upp under den här mycket intressanta resan!
 
Nu har vi redan gått hälften av utbildningen och är hemma och laddar upp batterierna för den andra hälften som är kvar. Glad sommar!
 
// Mvh STP 15/17