Först kursen avklarad.

Nu är första kursen avklarad, ekologi 3. Vi började med att lära oss om kulturmiljöhänsyn. Vi fick börja med att kolla på olika lämningar och sen avslutade vi den veckan med att planera hänsyn i områden med mycket lämningar. Sen har vi varit iväg och kolla på mycket signalarter och fått lära oss hur vi ska sköta bestånd med höga naturvärden, och framförallt lära oss se vilka bestånd de höga naturvärdena finns. 
 
Vi avslutade den sista kursen med en vanlig tenta och en tenta i fält.
 
Nästa kurs är beståndsvård, då ska vi bland annat ut på norra resan!