Dag två i Norrland

Idag är det Holmen som varit värd och som representant var David Rönnblom som är mycket kunnig inom skogsbränning eller markbränning som han tyckte var en mer korrekt benämning då det är branden på marken som driver branden i träden. Dagen handlade om både hyggesbränning i mer produktionsinriktat syfte och naturvårdsbränning med naturvårdshöjande effekt som främsta syfte.
David började dagen med att gå igenom grunderna i ett skogsbrandsförlopp för att ge oss en förståelse för varför branden sprider sig som den gör. Detta ger en även möjligheten att förutse och planera för att minimera riskerna vid aktiv bränning.
 
En kombinerar hygges- och narurvårdsbränning.
 
Att ha en tydlig gräns där inte elden kan fortsätta är av yttersta vikt för att inte få en oönskad spridning.
 
Vi fick under eftermiddagen se på en bränning som var gjord under sommaren. Det skapar helt nya förutsättningar för liv och ger tallen en fortsatt dominans i en skog som annars hade blivit gran på sikt.