Praktik och Påsk

Idag var sista schemalagda letionen på fyra veckor! Vi har haft Ronny denna vecka i ledarskap 2. Det var under denna kurs som vi skulle få in svara från personer i vår närhet, gamla chefer och kollegor. Tyvärr har dessa frågor inte kommit ut, det varit strul med servern på företaget som håller i administrationen och därför har dessa uteblivit. Vi kommer att återuppta detta när det fungerar igen och det hoppas vi att det gör till efter praktiken.