Planering och kolmila

I måndags kom Emiliano Zocca, Planeringsspecialist på Stora enso, för att visa hur de med hjälp av laserscanning förtolkar trakter för att spara tid i fält. Vi fick en två dagars genomgång. Idag har vi varit i fällt för att kontrollera de områden som vi gruppvis blivit tilldelade och det vi känt oss osäkra på samt snitslat ut överfarter och natur- och kulturhänsyn.
Här står vi på en kolbotten som vi redan i datorn kunde urskilja och i fält bekräfta.
 
Parallellt med detta har vi jobbat med kolmilan.
Vid lunch idag var kolmilan utriven och säckad, det var en lättad stämning i klassen när det beskedet kom. Vi kan nu se tillbaka på detta och med tiden kommer nog vi alla att uppskatta att vi gjort det även om det under tiden kändes som en hopplöst och tröstlöst uppgift långa stunder.