Vindelns försökspark

Idag blev en mer forskningsinriktad dag med personal från SLU som berättade om var det gör i Vindeln.
 
Ett av försöken vi kolla på var ett trädslagsförsök där olika trädslag fick växa med samma förutsättningar. Detta blir lite problematiskt då till exempel contortatall kan växa mycket tätare än björk innan den hämmas.
I detta experiment som i så många andra är det contorta och lärk som växer bäst. Problemet är att det inte finns någon självklar avsättning för något av trädslagen idag.
 
Vi kollade också på gödslad gran som kunde med rätt giva ha en löpande tillväxt på över 20 m3/ha och år. Detta är på grund av att norrlandsskog lider av ett konstant kväveunderskott. Försöken hade gjorts i Asa också men där är det i större utsträckning vattnet som är en begränsande på försommaren och gödslingen hade inte haft samma effekt. I Småland växer även skogen generellt fortare och även det gör att effekten inte blir lika markant.
 
Nu blir det gemensam middag i Lycksele och sen får vi se var kvällen tar vägen.