Laserscanning, uppdatering av bestånd och tenta

Måndagen 26/10 hade vi besök av Emiliano Zocca från Stora Enso. Han lärde oss mycket om laserscanning i skogen. Vad man kan använda det till, inte bara volymer utan även tillexempel till att se gallringsbehov och hur du kan se var det är blött i ett bestånd, så du kan undvika att dra vägarna så att maskinerna måste köra där. Detta och mycket annat lärde han oss mycket om. Detta var en riktigt bra föreläsning och väldigt bra för oss eftersom detta verkligen är framtiden.
 
Resterande del av veckan så jobbade vi med att uppdatera utvalda avdelningar i filipstadkommuns skogsbruksplan. Vi skulle också kolla varandras data genom att vi mätte några av varandras bestånd. I slutet av veckan så jämförde vi också varandras data, ibland med lite blandade resultat. Men vi var alla överrens om att vi hade lärt oss mycket.
 
Igår (måndag 2/11) så hade vi praktisktenta där vi fick göra lite olika mätningar och uppskatta höjder, grundyta osv. Idag hade vi skriftlig tenta i skogsuppskattning.
 
I helgen så hade vi elever som stannade kvar en riktigt trevlig hallowenfest. Det hoppas vi blir en tradition!