Virkeslära 2

Idag börjar kursen virkeslära 2. Denna kurs kommer hållas av många externa föreläsare som till vardags jobbar med att köpa och värdera skog. VMF som är en oberoende virkesmätarorganisation håller i inmätningen på sågar de kommer att utbilda i inmätning för att vi skall kunna upp uppskatta stående skogs värde.