Skogsmän från Göteborg?

Denna bild finns med i en PDF som vi läster under nuvarande kurs. Som jag tidigare skrivit har vi även en mattebok som heter "Åt skogen med statistik."