Scenario övning

I måndags fick vi oss en riktig uppgift att bita i! Tommy gav oss ett upptag att agera försörjningsansvariga för ett fiktivt skogsbolag samt vara virkesköpare för det samma och på så vis införskaffa det virke som inte gick att åstadkomma på de egna ägorna.
 
Upplägget var att vi med hjälp av stammbanksfiler skulle simulera fram ett utfall i SilviA med hjälp av egenproducerade prislistor och sedan anpassa leveranserna till industrin utifrån deras önskemål samtidig samtidigt som vi skulle ta hänsyn till alla kostnader och göra en så stor kapital vinst som möjligt. Köptrakterna var fem till antalet och det var upp till oss att göra virkeskontrakt i den köpform vi kändes lämplig. Om vi skulle vinna med anbuden avgjordes av våra klasskompisar då det va de som var konkurrenter. Vi arbetade två och två vilket gjorde att det var totalt tolv intressenter på varje trakt och priserna blev höga, markägaren blev dock mycket glad.
 
Idag skulle vi haft ett avbrott från räknandet med gästföreläsare Lars Fridh tyvärr ligger han hemma i influensa och kunde inte komma idag. Så ägnar honom en tanke och hoppas att han kryar på sig. Såg annars fram emot föreläsningen då han även var på UKONF och där var han mycket inspirerande och kunnig inom sitt område.
Lars Fridh är forskare på Skogforsk inom skogsbränsle.