Föreläsningar!

Igår var Fredrik Staland från Skogforsk här på Gammelkroppa och idag är Rickard Larsson från Ricklar skog här och berättar om hur han ser på planläggning och vad han tror om framtiden.
Fredrik ställde frågor till klassen som vi med hjälp av virtuella mentometerknappar fick svara på.